Liên hệ

Trường Tiểu Học Huyền Tụng B

Địa chỉ: Phường Huyền Tụng, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Hiệu Trưởng: Bà Lưu Thị Loan
Điện thoại: 02813.811.988
Email:c1huyentungb.pgdtxbackan@backan.edu.vn