Thầy và trò Trường Tiểu học Huyền Tụng B Phấn khởi chào đón năm học mới năm học : 2015 – 2016

Tháng Chín 9, 2015 9:39 sáng

IMG_4007IMG_4012IMG_4011

IMG_3978 IMG_4000IMG_3994

IMG_4018IMG_3970IMG_3985

 

Các hoạt động vui chơi của các bạn học sinh trường TH Huyền Tụng B trong ngày khai giảng năm học 2015 – 2016.IMG_3979

Hiệu trưởng Lưu Thị Loan đánh trống khai trường năm học mới.