Giới thiệu

Trường TH Huyền Tụng B nằm cách trung tâm thành phố khoảng 4km về phía bắc. Trường được xây dựng nhờ ngân sách của UBND  thị xã Bắc Kạn và tổ chức Việt kiều tại cộng hòa liên bang Đức góp vốn đầu tư.